Sådan hjælper du, når din gamle mor ikke længere har styr på økonomien

Ida Marie Moesbys farmor var pensioneret damefrisør. En nydelig, stolt kvinde, der satte en ære i at klare sig selv. Men for ti år siden fik hun sværere ved at huske. I begyndelsen kneb det med at komme på, om hun havde vandet blomster eller puttet mandlen i risalamanden til jul. Senere blev hun i tvivl om, hvorvidt hun havde betalt sine regninger og kunne ikke huske koden på sit dankort. Og en dag blev hun væk, fordi hun gik ned for at købe en bakke jordbær og tog bussen ind til København i stedet for hjem til kolonihaven.

”Min farmor var dement. Men inden det blev konstateret, udviklede det sig lige så langsomt over en lang årrække, og det var svært at agere i som pårørende. Hvis hun var blevet hjerneskadet ved en ulykke, ville vi ikke være i tvivl om, at hun ikke kunne styre det hele selv. Men udfordringen kommer, når man langsomt falder af på den,” siger Ida Marie Moesby, forbrugerøkonom hos Nordea.

Michael Lauritzen

Michael Lauritzen, direktør i TestaViva

Forskel på fuldmagt og fremtidsfuldmagt

Fuldmagt:

Oprettes ofte til et specifikt formål og ofte i en tidsbegrænset eller længere periode, mens man er ved sine fulde fem – skal blot underskrives af fuldmagtsgiver for at være gyldig.

Fremtidsfuldmagt:

Oprettes inden sygdom eller ulykke, mens man er ved sine fulde fem, og træder først i kraft ved sygdom eller ulykke – skal underskrives af fuldmagtsgiver via MitID og derefter for en notar for at være gyldig.

Svært ingenmandsland

Netop den fase, hvor det ældre familiemedlem får sværere ved at huske eller overskue dagligdagen, men i juridisk forstand ikke har mistet evne til at træffe beslutninger på egne vegne, er en udfordring for mange. Den ældre risikerer at glemme væsentlige ting som at betale husleje eller forsikringer, få købt medicin eller møde op til lægeundersøgelser, men er ikke så dårlig, at en fremtidsfuldmagt kan træde i kraft eller værgemål komme på tale.

Hvem kan træffe beslutninger på dine vegne, hvis uheldet er ude?

”Det er et ingenmandsland, som de færreste tænker over, før det er for sent. For en fremtidsfuldmagt træder først i kraft, når du ikke længere kan tage vare på dig selv. Og indtil da tror mange pårørende fejlagtigt, at de har ret til at bestemme over den ældres beslutninger eller automatisk har adgang til deres konto. Men det er helt forkert,” fortæller Michael Lauritsen, der sammen med Kristian Kaa stiftede TestaViva i 2016 ud fra tanken, at det skal være nemt at få styr på juraen ved sygdom, ulykke eller død.

Lav mange specifikke fuldmagter

Derfor anbefaler han, at alle i tide får lavet fuldmagter, som kan lette både de følelsesmæssige og økonomiske udfordringer, der kommer med alderen, når vi ikke længere kan følge med.

”En fuldmagt giver dig ret til at handle på den ældres vegne. Det kan enten være en generalfuldmagt, der giver lov til at lave alle handlinger og dispositioner på den andens vegne, eller en specialfuldmagt, der omfatter bestemte handlinger,” forklarer Michael Lauritzen.

Modtageren af fuldmagten – fx en bank – skal anerkende, at du har fuldmagten, så derfor anbefaler Michael Lauritzen, at man laver så specifikke fuldmagter som muligt, så modtageren ikke er i tvivl om, hvad  den ældre har givet dig lov til. Det kan være en fuldmagt, der giver dig lov til at stemme ved en generalforsamling, købe receptpligtig medicin på apoteket, repræsentere den ældre på hospitalet og i banken eller sælge fast ejendom.

”Så det er en rigtig god ide at lave flere specifikke fuldmagter, som kan gives, tilpasses og trækkes tilbage efter behov,” siger han.

For at kunne give en fuldmagt skal man være ved sin fornufts fulde brug – så det gælder om at få den lavet i tide.

”Hvis man vil kunne hjælpe sine ældre familiemedlemmer i den fase, hvor de er mere forvirrede og glemsomme, men ikke er helt ude af stand til at tage beslutninger selv, og fremtidsfuldmagten derfor ikke kan træde i kraft, så skal man få fuldmagterne lavet i god tid. For når først der er brug for hjælp i det daglige, kan det være for sent,” siger Michael Lauritzen.

Pensionsspecialist Betina Grimstrup

Pensionsspecialist i Nordea Betina Grimstrup

Tilbyd din hjælp til både økonomi og praktik

Hvis du har et ældre familiemedlem, der hen ad vejen mister overblikket over sin hverdag, kan du hjælpe på flere måder:

  • Hvis det kniber med at huske pinkoden og få betalt regninger, kan du få en bankfuldmagt, så du har adgang til den ældres konto og kan sørge for, at intet falder mellem to stole.
  • Køb en papirkalender og hjælp med at få alle aftaler skrevet i kalenderen – både bankaftaler, besøg af børnebørn, fødselsdage og lægebesøg.
  • Lav aftaler i familien om at skiftes til at hjælpe den ældre med at købe ind, vande blomster og vaske tøj – eller få lavet en aftale om, at den ældre får leveret mad til døren.
  • Kør på genbrugsstationen med affald eller besøg et byggemarked eller en planteskole – måske kan det være en ny, god måde at være sammen på.

Få overblik i tide

Det er også anbefalingen fra Nordeas pensionsspecialist Betina Grimstrup.

”Det er en god ide, så tidligt som muligt at tage sit ældre familiemedlem under armen og gå ned i banken og få overblik over lån i ejendom, budget, investeringer, formuefordeling osv. Det giver mulighed for at få lavet en bankfuldmagt. Og vi kan også rådgive i forhold til, om det kan give mening at give arveforskud, og om det i givet fald skal tages fra den ældres konto eller investeringer,” forklarer hun.

Med en bankfuldmagt kan du få adgang til den ældres konti via dit eget MitID, så du fx kan hjælpe din mor med at betale regninger og lave betalingsserviceaftaler.

”Vi ser eksempler på, at ældre udleverer deres betalingskort og kode til deres børn. Men det må man aldrig gøre, for det er ulovligt. Et kort og en pinkode er lige så personlige som et pas og et kørekort. Det vil man heller aldrig udlevere til andre. Hvis man giver sit kort og pinkode til andre, kan man risikere at hæfte ubegrænset, hvis kortet bliver misbrugt,” siger hun.

Den gode plan

Under alle omstændigheder er det vigtigt at tage snakken. For ét er økonomi, noget andet følelser.
Michael Lauritzen ser fx ofte, at mænd kun vil give fuldmagt til kone og børn, når det gælder læge og apotek, men ikke til økonomien – mens kvinderne er mere optagede af, om en fuldmagt indebærer, at deres pårørende kan sende dem på plejehjem.

”Så der er rigtig mange følelser i det her, som det er en god ide at få talt igennem,” siger han, og skitserer en god plan til at afværge følelsesmæssig og økonomisk krise sådan her:

  • Sørg for i god tid at få lavet alle de specifikke fuldmagter, som kan sikre den ældre i den periode, hvor vedkommende er for frisk til, at fremtidsfuldmagten kan træde i kraft, men for svækket til at huske alting i dagligdagen. På den måde sikrer du, at den ældre får betalt husleje og forsikringer, har penge på kontoen til at købe mad og ikke glemmer at købe medicin eller overholde aftaler hos lægen eller på hospitalet.

  • Opret en fremtidsfuldmagt for dig selv, hvor du på forhånd har besluttet, hvem der skal tage over, hvis du en dag ikke længere kan tage vare på dig selv. Du kan indsætte én eller flere fuldmagtshavere. Og du kan vælge, om de skal varetage både dine personlige og økonomiske forhold eller kun én af delene. TestaViva anbefaler altid, at begge dele indgår i fremtidsfuldmagten, for det ikke er realistisk at dele det op. Mange mænd har svært ved at overdrage økonomien til andre, men i sidste ende skal nogle tage sig af det, når man ikke selv kan. Og den beslutning kan man lige så godt tage med det samme.

”Hvis du ikke har lavet en fremtidsfuldmagt, kan du risikere at blive umyndiggjort og komme under værgemål. Så bestemmer du ikke selv, hvem der skal være din værge. Det gør Familieretshuset, og den proces kan tage lige fra tre måneder til et år. I den periode er dine pårørende låst. Det kan have store konsekvenser, hvis manden fx har styret økonomien, og hustruen ikke kan få adgang til hans konto i et år, fordi han bliver dement,” siger Michael Lauritzen.

Podcast om forsikring og fuldmagter

Lyt til podcasten: Få styr på papirerne - før det er for sent

Mød Michael Lauritzen fra TestaViva og Betina Grimstrup i denne episode af podcasten PengePulsen, hvor de giver gode råd om en lang række af de situationer, man kan komme i, hvor det er godt at have styr på fuldmagter og forsikringer. 

Lyt til PengePulsen her

Desuden vil din formue blive anbragt og forvaltet efter reglerne i Værgemålsloven. Det betyder bl.a., at Familieretshuset løbende skal godkende, hvis du skal sælge hus, give gaver, investere osv. Det er ikke tilfældet med en fremtidsfuldmagt, hvor du på forhånd har valgt, hvem der skal hjælpe dig i hvilke økonomiske og personlige forhold. Når den først er trådt i kraft, kan fuldmagtshaveren handle på dine vegne på de områder, du har givet fuldmagt til, uden først at spørge myndighederne.

”Derfor gælder om at få taget stilling i tide og søge rådgivning om fuldmagter, formuefordeling, arveforskud osv.,” siger Ida Marie Moesby. Hun oplevede det som en kæmpe lettelse, at hendes far og onkel kunne hjælpe deres mor og Idas farmor, fra hun var habil, til hun ikke var det længere.

”Det var en kæmpe hjælp, at de kunne sikre sig, at der var styr på min farmors netbank, så hun ikke endte i en masse ubehagelige situationer. Senere blev det besværligt, for da vi syntes, hun skulle på plejehjem, ville hun ikke. Og selvom det lykkedes til sidst, ville jeg da ønske, hun havde haft en fremtidsfuldmagt,” siger hun.