2021_12 Cheføkonomens hjørne: Det blev et godt år, men nye udfordringer venter

Så er det igen blevet december og dermed tid til at gøre status over året, der gik, og se frem mod, hvad det nye år kan tænkes at bringe. Den korte version er, at 2021 gik over al forventning, mens 2022 vil byde på mange udfordringer.

2021 blev nemlig året, hvor verdensøkonomien - boostet af en effektiv cocktail bestående af en ultralempelig økonomisk politik og vaccineudrulningen i de rige lande - for alvor kom sig ovenpå den store nedlukningsrecession i 2020. Faktisk gik det så stærkt, at den globale vækst blev stærkere end på noget andet tidspunkt i næsten 50 år, og værdien af verdens samlede produktion er nu større end før pandemien ramte os.

Cheføkonomens hjørne: Vi er ikke på vej tilbage til 70'erne.

Men successen har også resulteret i betydelige flaskehalse i de globale værdikæder. Derfor kan udbuddet af varer og investeringsgoder ikke følge med den ekstraordinært høje efterspørgsel. Konsekvensen er, at alverdens lande for tiden oplever de længste leveringstider og højeste omkostninger på energi, materialer og varer i mands minde. De høje producentpriser er i en vis udstrækning blevet overvæltet på forbrugerne, og inflationen, som jo ellers i årtier har været næsten fraværende, er både i USA og Europa steget til det klart højeste niveau i de seneste 30-40 år!

Vi går således ind i 2022 på et fundament, som består af en underliggende høj efterspørgsel, som får yderligere næring fra den grønne og digitale omstilling, der bliver en topprioritet for alverdens regeringer i de kommende mange år, men også kapacitetsproblemer, som ikke lader sig løse på den helt korte bane og et stort prispres. Og givet den stramme situation på arbejdsmarkederne, hvor udbuddet og mobiliteten fortsat er hæmmet af pandemien, er det også forudsigeligt, at lønningerne vil blive presset op og dermed kunne give anledning til en begyndende løn-pris spiral. Der er derfor en latent risiko for, at inflationen kommer til at bide sig fast på et højere niveau end før krisen.

 Det er en situation, som alverdens centralbankchefer ser med stor alvor på, også selvom flere mener, at inflationstakten kulminerer i disse måneder. I mange lande er renten således allerede blevet sat op for at foregribe udviklingen, og det synes ret sikkert, at en kontrolleret stramning af pengepolitikken vil stå øverst på dagsordenen på rigtig mange centralbankmøder rundt omkring i verden i 2022.

Det nye år vil derfor også byde på højere finansieringsomkostninger for de fleste, ligesom virksomhedsledere og investorer igen skal forholde sig til geopolitik. Et begreb, som nærmest forsvandt som dug for solen, mens hele verden var lukket ned, men som nu igen er sprunget op som trold af en æske. Betragt blot ny-spændingerne mellem USA og Kina over Taiwan og migrantkrisen mellem Polen/EU og Belarus. Nye konflikter vil utvivlsomt dukke op i løbet af året og kan også i stigende udstrækning tænkes at tage form af cyberangreb rettet mod såvel offentlige som private aktører.

På den politiske front skal det især blive spændende at følge resultatet af det franske præsidentvalg i april, hvor Emmanuel Macron’s førsteudfordrer måske bliver den fremstormende højrefløjspopulist Eric Zemmour, og hvordan den nye tyske trafiklysregering får løftet arven efter Angela Merkel og kommer fra land med sine indenrigspolitiske topprioriteter i form af den grønne omstilling og bekæmpelse af pandemien.

For det står desværre klart, at COVID-19 også i det nye år vil få betydelig rolle i verdenssamfundet. Det viser fremkosten af omikron-varianten med al tydelighed. Men det er værd at bemærke, at der også tegner sig et positivt mønster i reaktionen på de finansielle markeder i forbindelse med, at nye varianter dukker op. Udsvingene i aktiekurser, renter og de økonomiske nøgletal bliver simpelthen mindre og mindre for hver ny variant, der findes. Det er et tegn på, at vi er blevet vant til at leve med pandemien.

Og netop dét er en af årsagerne til, at jeg trods alle udfordringerne forbliver optimistisk med hensyn til de økonomiske udsigter for 2022, om end væksten bliver noget lavere end i år. Glædelig jul og godt nytår!

Tjek din forskudsopgørelse, hvis du vil undgå skattesmæk