2022_01 Så meget koster det at købe ejerbolig

Omkostninger ved køb af ejerbolig

Det er langt fra gratis at købe bolig. Nedenfor har vi oplistet de mest almindelige omkostninger ved at tage udgangspunkt i en bolig til 2 mio. kr., der finansieres med 80 pct. realkreditlån, 15 pct. banklån og en udbetaling på 5 pct. Der er tale om en estimeret beregning, og omkostningerne kan være anderledes i det konkrete tilfælde.

Læs også: Sådan forbereder man sig til sit første boligkøb

Omkostninger til staten

Tingslysningsafgift af skødet

Køber betaler en afgift til staten på 0,6 pct. af købsprisen plus et fast gebyr på 1.750 kr. Er der tale om en bolig til 2 mio. kr., løber tinglysningsafgiften af skødet op i (2.000.000 kr. * 0,006 + 1.750 kr.) = 13.750 kr.

Tinglysningsafgift af realkreditlån og banklån

Tinglysning af pantebreve koster 1,45 pct. af lånets hovedstol plus et fast gebyr på 1.730 kr. Begge afgifter går til staten.

Er der tale om en bolig til 2 mio. kr., der er belånt med 80 pct. realkreditlån, udgør tinglysningsafgiften ca. 26.030 kr. for realkreditlånet inkl. den faste tinglysningsafgift og ca. 6.330 kr. for banklånet. Begge udgifter kan almindeligvis medbelånes når realkredit- eller banklånet optages, hvorfor du ikke behøver at have sparet op til disse omkostninger på forhånd.

Har sælgeren af boligen allerede et lån i ejendommen, der skal indfries i forbindelse med handlen, kan den tinglysningsafgift, der er er betalt på lånet normalt 'overføres' til dit nye lån som en besparelse. Muligheden er en fordel for køberne, der således kun skal betale tinglysningsafgift på 1,45 % af forskellen mellem købers nye lån og sælgers gamle lån. Så har du forelsket dig i et hus, hvor der i forvejen er et tinglyst lån, kan der være penge at spare på tinglysningsafgiften. Nordea hjælper selvfølgelig med beregningerne, og sikrer dig den billigst mulige løsning.

Artiklen er en del af nyhedsbrevet Nyt fra Nordea. Klik her, hvis du ønsker at modtage lignende artikler i fremtiden.

Så meget koster det at købe ejerbolig Estimat af købsomkostninger ved en bolig til 2 mio. kr. finansieret med 80 pct. realkreditlån, 15 pct. banklån og 5 pct. udbetaling.

Omkostninger til bank og realkreditinstitut

Omkostninger ved optagelse af realkreditlån

Banker og realkreditinstitutter tager sig normalt betalt for at vurdere ejendommen, kreditvurdere kunden, yde rådgivning, udarbejde lånetilbud, lånedokumenter, og hjemtage lånet. Det er forskelligt, hvor meget det koster i de enkelte realkreditinstitutter, men gebyrerne kan normalt medfinansiere, så man ikke behøver at spare op til udgiften. I stedet får man et lidt større lån.

I Nordea koster det i øjeblikket et lånesagsgebyr til Nordea Kredit på 3.000 kr. og prioriteringsgebyr til Nordea Bank på 3.500 kr., dvs. i alt 6.500 kr.

Prøv vores boligkøbsberegner. Beregn hvor meget du kan købe bolig for og ansøg om et lånebevis

Når realkreditinstituttet udbetaler lånet betaler låntager kurtage, som er et gebyr, som realkreditinstituttet tager for købe eller sælge de obligationer, der ligger bag realkreditlånet, og kursskæring, som er et fradrag i obligationskursen.

Kurtage udgør 0,15 pct. af kursværdien af lånet  op til 3 mio. kr. (dog maksimalt 3.000 kr.) og 0,1 pct. af kursværdien over 3 mio. kr. Er der tale om en bolig til 2 mio. kr., der belånes med 80 pct. realkredit, er der tale om en udgift på ca. 2.430 kr.

Boligkøbere betaler en kursskæring på 0,2 kurspoint ved optagelse af nye realkreditlån i Nordea, og det medfører en udgift på ca. 3.340 kr., der lægges oven i realkreditlånet.

Nordeas forventninger til F1-, F3- og F5-renten.

Ofte er det sådan, at der går noget tid fra købsaftalen på den nye bolig underskrives, og til boligen overtages. I den periode kan obligationskurserne ændre sig, og hvis boligkøberen ønsker at kende kursen på det fremtidige lån, og dermed også den månedlige ydelse, kræver det, at køberen tegner en kurssikring (også kaldet en fastkursaftale) med banken. Prisen varierer over tid og bank, men i øjeblikket koster det et fradrag på ca. 0,2 kurspoint pr. måned. For et realkreditlån på 1,6 mio. kr., der sikres i 2 måneder, koster det ca. 6.700 kr.

Når boligkøbet er faldet på plads ønsker sælger en sikkerhed for at modtage det aftalte beløb på den aftale overtagelsesdato. Derfor stiller banken en garanti over for sælger, der kaldes en købesumsgaranti. I Nordea koster købesumsgarantien 1.500 kr. uanset boligens købspris og uanset tidsperiodes længde frem mod overtagelsesdatoen.


Omkostninger ved optagelse af banklån

Banken tager normalt et gebyr for udstedelse af bankboliglånet til brug for efterfinansieringen på de 15 pct. I Nordea koster det et dokumentgebyr på 3.880 kr.
 

Øvrige omkostninger

Det kan være en fordel at hente hjælp fra uvildige rådgivere i forbindelse med et boligkøb. Det kan være fra en advokat, en bygningssagkyndig eller en elinstallatør.

Dertil kommer udgifter til ejerskifteforsikring, flytteomkostninger og eventuel istandsættelse af den nye bolig.