2023_06 Boligkøbere skal være opmærksomme på de nye boligskatteregler

Ups! Tillad markedsføringscookies for at se indhold som dette fra Nordea

Boligøkonom Lise Nytoft Bergmann og Jim Riel, indehaver af danbolig i Greve, gennemgår boligskattereformen.

De fleste boligejere skal betale mindre end i dag

De nye boligskatteregler i træder i kraft 1. januar 2024. Satserne på boligskatten bliver sat markant ned, hvilket betyder, at fire ud af fem boligejere skal betale mindre efter årsskiftet. Det gælder både for nuværende og fremtidige ejere.

I dag betaler boligejerne en ejendomsværdiskat på 0,92 pct. Men fra 1. januar 2024 falder den til 0,51 pct.

Samtidig falder satsen for grundskyld på landsplan fra 2,7 pct. i dag til 0,75 pct. i 2024. Det er den enkelte kommune, der fastsætter satsen for grundskyld, og derfor vil der være kommunale forskelle.

Læs mere om boligskattereformen på: vurderingsportalen.dk/boligkøb

De reducerede satser for ejendomsværdiskat og grundskyld betyder, at ejendomsvurderingen godt kan blive væsentligt højere end i dag, uden at de samlede boligskatter stiger.

Faktaboks: Det bør du vide om skatterabatten

Hvis den samlede boligskat stiger på grund af de nye skatteregler i 2024, får man en skatterabat.

Den sikrer, at boligejerne ikke kommer til at betale mere i boligskat, end de skulle have betalt ifølge de nuværende regler.

Rabatten udgør forskellen mellem det, man skal betale i 2024 med de nye regler, og det, man skulle have betalt i 2024, hvis de nuværende beskatningsregler var videreført.

Vi kan forestille os en familie, der skulle betale 50.000 kr. i samlede boligskatter, hvis boligskattereformen ikke var blevet indført, men nu skal betale 55.000 kr. som følge af boligskattereformen.

Her får familien en skatterabat på 5.000 kr., som familien kan fratrække i 2024 og de efterfølgende år, så længe de ejer ejendommen.

Da skattestoppet og skatteloftet bortfalder i 2024, kan boligskatterne dog godt stige i årene efter 2024. Hvis vi forestiller os, at familiens samlede boligskatter stiger fra 55.000 kr. i 2024 til 57.000 kr. i 2025, kan familien fortsat trække skatterabatten på de 5.000 kr. fra, så boligskatterne i 2025 reduceres til 52.000 kr.

Skatterabatten beregnes altså ved overgangen til de nye regler 1. januar 2024 og fortsætter i kroner og øre, så længe man ejer ejendommen. Hvis boligskatten stiger på et senere tidspunkt, får man ikke mere i rabat, og hvis boligskatten falder, får man heller ikke reduceret sin rabat.

En ny ejer kan ikke overtage skatterabatten, medmindre salget sker til en ægtefælle. Nye købere skal derfor betale det fulde beløb i boligskatter.

Man kan heller ikke tage skatterabatten med, hvis man køber en ny bolig.

Regler for boliger overtaget senest  31. december 2023

Nogle boliger er steget så meget i værdi, at boligskatten stiger trods de lavere satser på både grundskyld og ejendomsværdiskat. Det gælder særligt for ejerlejligheder og de dyreste huse i de store byer.

Har man overtaget boligen senest 31. december 2023, får man en skatterabat, som vil holde boligskatten i ro. Boligejerne beholder rabatten i kroner og ører, indtil de sælger deres bolig. Den skal ikke betales tilbage og reguleres ikke i takt med inflationen.

Læs også: Forventninger til F1-, F3- og F5-renten

Det er overtagelsesdatoen, der afgør rabatten, uanset hvornår købsaftalen eller skødet er underskrevet.
 

Eksisterende boligejere får en skatterabat, hvis de samlede boligskatter stiger
 

Regler for boliger overtaget efter  31. december 2023

Hvis man overtager en bolig efter årsskiftet, får man ikke nogen skatterabat. Man skal derfor være opmærksom på, at den fremtidige boligskat kan være højere end den, der blev betalt året før.

Læs også: Sommerhusejere får tusindvis af kroner retur

Overtagelsesdatoen er den dag, hvor den nye boligejer rent juridisk overtager boligen og derefter står for ansvaret og udgifterne. Det er ikke det samme som dispositionsdatoen, som kommer i spil, hvis køber og sælger aftaler en tidligere indflytning.